Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Elke leerkracht neemt u en uw kind serieus. Hij/zij zoekt samen met u naar de beste oplossing.

Mocht u het gevoel krijgen, dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie/teamleider. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersoon van de school (Tijn Huijbregts of Yvonne Lemmens). De contactpersonen zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de onderwijsstichting KempenKind.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de KBO besturenorganisatie waarbij onze stichting is aangesloten.
 
Externe vertrouwenspersonen:
Irma van Hezewijk
Tel. nr.: 06-54647212
E-mail:
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

El Theuws
Tel . nr.: 06-12407652
E-mail:
eltheuws@vertrouwenswerk.nl 

Website externe vertrouwenspersonen:

www.vertrouwenswerk.nl