Studie(mid)dagen 2016-2017
De kinderen zijn op deze (mid)dag vrij.

Donderdagmiddag    22 september
Woensdag                      5 oktober (hele dag)
Maandagmiddag        14 november
Dinsdag                            6 december (hele dag)
Dinsdagmiddag           14 februari
Donderdagmiddag    18 mei
Vrijdag                              2 juni (hele dag)
Donderdagmiddag    29 juni