Overblijven bij TSO de Kempen

Het overblijven tussen de middag wordt bij ons op school georganiseerd door TSO de Kempen. Het vindt plaats in de aula van de school onder begeleiding van overblijfkrachten die hier een vrijwilligersvergoeding voor ontvangen. De kosten voor het overblijven komen volledig voor rekening van de ouders. Door te werken met vrijwilligers proberen we de kosten laag te houden.


De coordinator van het overblijven is Leny van Grinsven. Voor het dagelijks aan- en afmelden is zij bereikbaar via:
06-30 37 96 43

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van TSO De Kempen