Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging is er om vorm te geven aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Zij doet dit in nauwe samenwerking met het team door het organiseren van activiteiten op school zoals vieringen en andere jaarlijks terugkerende schoolactiviteiten. Om deze aciviteiten te kunnen organiseren vraagt de Oudervereniging een vrijwillige bijdrage van 12,50 per kind per jaar.

Onze oudervereniging bestaat uit 11 zeer betrokken en enthousiaste ouders. Hieronder ziet u wie dat zijn.


Leden van de Oudervereniging


Anouk de Groot                         Voorzitter
Marjon Schoormans               Secretaris
Yvonne van Gisbergen          Penningmeester
Mirjam Kreyns                           Penningmeester
Hanneke Geerts
Peterie van Gisbergen

Inge van Raak          
Linda Kaal
Maartje Lavrijsen
Nicole Smolders

Miranda Kampen

Vergaderdata 2017-2018
25-09-2017
06-11-2017
22-01-2018
19-03-2018 (jaarvergadering)
04-06-2018


Documenten
Notulen jaarvergadering februari 2017
Jaarverslag  activeiteiten 2016-2017