De MR en SR

MR/SR is de afkorting van Medezeggenschapsraad én Schoolraad. De MR is een officieel orgaan met advies- en instemmingsrecht, de SR is van oorsprong een klankbordgroep, voor MR en directie van de school. De MR en de SR zijn bij ons op school samengevoegd in één orgaan dat dus ook samen vergadert.

De MR/SR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Leden MR
Dhr. W. Meulenbroeks (VZ)               
Mevr. H. v. Herk

Mevr. R. v. Roovert
Mevr. Y. Lemmens

 
Ouders


Leerkrachten   
                      

 
  


Leden SR
Mevr. M. v. d. Borne
Dhr. E. Bruininx
Dhr. W. v. d. Borne
Mevr. E. Ketelaar


Vergaderdata 2016/2017
11-10-2016
29-11-2016
10-01-2017 HooLaHu
07-03-2017
09-05-2017
06-06-2017


Notulen 2016/2017
11-10-2016
29-11-2016
10-01-2017
Jaarverslag 2016
07-03-2017


Notulen 2015/2016:  
22/09/2015 (Hoolahu)
03-11-2015
08/12/2015
01-03-2016
19-04-2016
21-06-2016